Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

Fundacja PRO ARTE ET HISTORIA została ustanowiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. jako Jej fundatora zgodnie z aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2014 roku o ustanowieniu Fundacji. Siedzibą Fundacji jest Krasiczyn.

Podstawowym celem Fundacji jest:

  • opieka nad zabytkami
  • ochrona dóbr kultury i sztuki
  • ochrona środowiska
  • wsparcie turystyki i krajoznawstwa
  • pozyskiwanie środków na finansowanie działalności Fundacji, w tym w szczególności funduszy unijnych oraz 
  • Zarządzanie nieruchomością położoną w Baranowie Sandomierskim, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą Nr TB1T00046481–0, oraz nieruchomością położoną w Krasiczynie, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą Nr PR1P00048751-7 oraz księgę wieczystą Nr PR1P-00082102-3
  • Promowanie, opieka i ochrona zabytkowych Zespołów Zamkowo-Parkowych w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie oraz ich promocja, jako obiektów szczególnego dziedzictwa kulturowego.

W załączeniu: