Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej RODO) informujemy, iż:

1)Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Fundacja Pro Arte et Historia

37-741 Krasiczyn, Krasiczyn 124/179

NIP 7952529711

a Administratorem jest:

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

00-400 Warszawa  

ul. Nowy Świat 6/12;

2)Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a)zawarcia i wykonania umowy lub usługi oraz wykonania zadań Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
  2. b)marketingowym, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;

3)Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane tj. przez czas realizacji i rozliczenia umowy oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być dochodzone w związku z umową. Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO

4)posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5)mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

6)  Administrator i podmiot przetwarzający nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

7)podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy lub usługi;