Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

Muzeum-Zamek w Baranowie Sandomierskim serdecznie zaprasza na wystawę „80 –lecie COP. Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Specjalnych Stref Ekonomicznych”. Ekspozycja prezentowana jest w Sali wystawienniczej w Zamku, wstęp w cenie biletu do zwiedzania.

Po I Wojnie Światowej Polska powróciła na mapy Europy. Kraj, którego nie było przez 123 lata odrodził się po latach niewoli, jednakże nie był krainą mlekiem i miodem płynącą. Nasi przodkowie musieli zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem. Połączyć trzy części Polski, będące fragmentami trzech różnych krajów, w jeden sprawny organizm państwowy. Mimo licznych trudności zadanie to realizowano przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Jednym z jego etapów był niewątpliwie pomysł realizacji budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. COP miał być również odpowiedzią na ogromne problemy z bezrobociem na terenach od Radomia po Nowy Sącz i od Skarżyska-Kamiennej po Zamość.

W ramach ogromnej akcji inwestycyjnej udało się przed wybuchem II wojny światowej wybudować kilkanaście nowoczesnych zakładów przemysłowych m. in. Hutę Stalowa Wola, Fabrykę Gum Jezdnych „Stomil” w Dębicy, zakłady lotnicze w Rzeszowie i Mielcu, czy fabryki przemysłu zbrojeniowego w Nowej Dębie, Starachowicach i Radomiu.

Ten ogromny sukces, jakim niewątpliwie była budowa COP, inspiruje do dziś. Idee COP stały się bliskie również Agencji Rozwoju Przemysłu S. A., której zadaniem jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki.

Z okazji 80-lecia rozpoczęcia budowy COP, we współpracy z ARP S. A. powstała wystawa prezentująca doniosły dorobek przedwojennej myśli gospodarczej, połączony ze współczesnym zarządzaniem gospodarką. Ekspozycja prezentuje historię wybranych zakładów powstałych dzięki Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu i ich obecne losy. Jest to bardzo dobry przykład kontynuacji dawnych idei gospodarczych w nowych, zupełnie innych czasach.