Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

OGRODY

w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim

(wg projektu Prof. Gerarda Ciołka)


OGRÓD W STYLU ANGIELSKIM

Historia: Popularność ogrodów w typie angielskim, zapoczątkowała się
w Anglii w wieku XVIII, zrywając z rygorami występującymi w stylu francuskich ogrodów. Głównym założeniem angielskiego nurtu było urządzanie ogrodów poza murami zamków i pałaców zgodnie z naturą, która w sposób swobodny na dużych powierzchniach tworzy kompozycje niemożliwe do naśladowania przez człowieka.
Lokalizacja: północna parku – za tarasem zamkowym.
Charakterystyka: Ogród angielski charakteryzował się przede wszystkim ucieczką do naturalnych parków krajobrazowych, gdzie dominującymi wartościami są: swoboda oraz nastroje sentymentalne z elementami architektury naśladujących założenia budowli antycznych. W ogrodach tych, przeważają duże powierzchnie trawników, niekiedy pojawiają się rabaty kwiatowe swobodnie ukształtowane w odróżnieniu od barokowych  symetrycznych ukwieceń.

OGRÓD W STYLU FRANCUSKIM

Historia: Epoka Baroku – to we Francji okres, w którym następuje wzmożony rozwój gospodarczy, a wraz z nim otwarcie możliwości inwestowania w dziedzinę architektury i jej otaczający krajobraz. Wówczas francuscy architekci czerpiąc inspiracje ze znakomitych urządzonych w epoce renesansu włoskich ogrodów, zapoczątkowali na zlecenie francuskich królów nowy bardziej bogaty styl ogrodów zwany także „ barokowym”. Wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń architektów w całej Europie, stał się za Ludwika XVI – ogród w Wersalu.
Lokalizacja: południowa część parku – przed Hotelem Zamkowym.
Charakterystyka: cecha barokowych ogrodów francuskich jest przede wszystkim regularność kompozycji, zwykle zaznaczoną dwuboczną symetrię względem alejki głównej z okrągłym pośrodku kwiatowym klombem. Drzewa
i krzewy formowane w równe geometryczne kształty z dominującą bukszpanową roślinnością. Dla funkcji spacerowych, nawierzchnie ścieżek między układami krzewów i roślin, wyłożono drobnymi kamyczkami.


OGRÓD W STYLU WŁOSKIM

Historia: Przełom XV i XVI wieku – to czas największego zainteresowania ówczesnego społeczeństwa Europy pięknem otaczającego krajobrazu.
W wieku XVI we Włoszech następuje niesamowity rozkwit wszystkich sztuk renesansu, gdzie też znakomite miejsce wśród wielu dziedzin sztuki, znajduje architektura krajobrazu. Dlatego przyjmuje się, że urządzanie przy pałacach
i zamkach „włoskich ogrodów”, rozpoczęto w okresie włoskiego renesansu.
Lokalizacja: zachodnia część parku.
Charakterystyka: geometryzacja przestrzeni w formie osiowych układów kwaterowych, symetria, strzyżone formy wiecznie zielonych roślin (trawniki i odmiany np. berberysów i irgi). Dla zaznaczenia uporządkowanego przestrzennego układu posadowiona jest pośrodku kamienna rzeźba aktu postaci kobiety. Dla wygody spacerujących gości w ogrodzie, ścieżki między układami roślin, wyłożono płytami z pińczowskiego czerwonego piaskowca.


Zasady Przebywania na terenie Parku:

  • Wstęp na teren parku w godz. od 7:00 do 22:00. Cena 2 zł/os/bilet ulgowy, 4 zł/os/bilet normalny.
  • Należy zachować ciszę, czystość i porządek.
  • Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym.
  • Zabrania się wprowadzania psów bez smyczy.
  • Zabrania się poruszania rowerami po alejkach parkowych.
  • Zabrania się wjeżdżania pojazdami na trawniki, chodniki i tarasy parkowe.
  • Pojazdy uprawnione do wjazdu należy pozostawiać w miejscach wyznaczonych.