Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

Spostrzeżenia przyrodnika (ornitologa)

prof. dr hab. Macieja Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa)

W zamkowym parku zaobserwować można 23 gatunki ptaków, co jest dużą różnorodnością awifauny (t.j. występujących tu ptaków).

Są to gatunki:

  • Najliczniejsze, tzn. gniazdujące (odbywające tu lęgi) w liczbie co najmniej kliku par: - gołąb grzywacz, sikory – bogatka i modraszka, szpak, kawka, kulczyk, pokrzewka kapturka, dzwoniec, kwiczoł, kos, drozd śpiewak.
  • Mniej liczne, w większości występujące w pojedynczych parach lęgowych: - wróble -domowy i mazurek, kowalik, pliszka siwa, pierwiosnek, sierpówka, rudzik, kopciuszek, dzięcioł zielony.

Ten zestaw gatunków i liczebność ich występowania, pozwalają uznać park zamkowy za bogaty pod względem awifauny.

Ptaki, występujące w zamkowym parku tak licznie i w bogatym zestawie gatunków, są tu atrakcją.

Częstym i miłym dla ucha śpiewem wyróżniają się - kos, drozd śpiewak, pokrzewka kapturka, szpak, kulczyk, dzwoniec, sikora bogatka. Najczęściej dają się tu obserwować w uczęszczanej części parku - kos, kwiczoł, szpak, gołąb grzywacz.

O zmierzchu atrakcyjny widok stanowią nietoperze krążące nad parkową sadzawką.